Latest publish 20.7.2022 16.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 30/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) 514/2014 muuttamisesta sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/1147 muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

11.03.2022
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

muuttoliikerajavalvontaturvapaikkapolitiikkaEU-maatEU-asetuksetEuroopan unioni