Latest publish 13.9.2022 11.12
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 8/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Asiakirjan ilmoittaminen

Keskeiset asiakirjat

Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan kirjelmä

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

04.02.2022
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Mietinnön pöydällepano

16.03.2022
Mietintö pantiin pöydälle 17.3.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

17.03.2022
Eduskunta päätti antaa perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta toissijaisuusasiaanTS 8/2022 vpsuuren valiokunnan mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

18.03.2022
Eduskunnan kirjelmä.

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

18.03.2022
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Asiakirjan ilmoittaminen

07.09.2022
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: Euroopan komission vastaus.

Valiokuntakäsittely

Saapunut
Käsittely päättynyt11.03.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

rakennuksetenergiatehokkuusEU-direktiivitEuroopan unioni