Latest publish 8.9.2022 11.39
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 28/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 516/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1147 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Asiakirjan saapuminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Aikaisempi kasittely

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä07.04.2022EsittelijäSisäministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaNina Routti-HietalaValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

08.04.2022
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

08.04.2022
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2022/0294
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

turvapaikkapolitiikkamaahanmuuttokotouttaminen (maahanmuuttajat)poliisi (organisaatiot)rikoksentorjuntakriisinhallintarahastotEU-asetuksetpakolaisetEuroopan unioniUkraina