Latest publish 8.9.2022 10.24
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 38/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Aikaisempi kasittely

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä19.05.2022EsittelijäOikeusministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaJoni KorpinenValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

19.05.2022
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

24.05.2022
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2022/0487
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

todisteetjoukkotuhorikos ihmisyyttä vastaansotarikoksetEuroopan unioniEurojust