U 69/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
Asiakirjan saapuminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä13.07.2018
EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
kaupallinen neuvos
Antti  Eskola
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä13.08.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.09.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Tulevaisuusvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/1216
Eutori-viite
EU/2018/1234
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatdigitalisaatio  investoinnit  laskentamenetelmät  tekoäly  kyberturvallisuus  digitaalitekniikka  Euroopan unioni 
Latest publish 6.3.2019 13.55