Skip main navigation

Direct link to content

U 70/2018 vp

Latest publish 6.11.2020 16.22
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 70/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
Asian lähettäminen erikoisvaliokuntaan

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Viittaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä13.07.2018EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijäneuvotteleva virkamiesMika PikkarainenValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

13.08.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

04.09.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

10.10.2018
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

29.06.2020
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

23.10.2020
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2018/1215
Eutori-viite
EU/2018/1217
Eutori-viite
EU/2018/1218
Eutori-viite
EU/2018/1219
Eutori-viite
EU/2018/1224
Eutori-viite
EU/2018/1255
Eutori-viite
EU/2018/1257
Eutori-viite
EU/2018/1268
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

tutkimusinnovaatiottutkijattiedekilpailukykyydinenergiaavaruusfuusioenergiayhteisyrityksetEuroopan unioni