U 76/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (todisteluasetuksen muuttaminen)

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

U 76/2018 vp LaV 12.10.2018 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto 
U 76/2018 vp LaV 12.10.2018 yksikönpäällikkö Jouni Vaahtera, Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto 
U 76/2018 vp LaV 12.10.2018 lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
U 76/2018 vp LaV 12.10.2018 käräjätuomari Riitta Mutanen, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
U 76/2018 vp LaV 12.10.2018 professori Johanna Niemi Asiantuntijalausunto 
U 76/2018 vp LaV 12.10.2018 asianajaja Eva Storskrubb, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 26.10.2018 15.10