VNS 3/2016 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

Valtiontalouden kehyksien asettaminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

VNS 3/2016 vp StV 19.04.2016 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 19.04.2016 budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 talousjohtaja Mika Niemelä , työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 tutkimusjohtaja Petri Rouvinen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 20.04.2016 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 21.04.2016 toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 21.04.2016 talousjohtaja Kai Ollikainen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 21.04.2016 erikoistutkija Paula Saikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 21.04.2016 erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 21.04.2016 pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 21.04.2016 kansliapäällikkö Asko Välimaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 21.04.2016 presidentti Timo Esko, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 21.04.2016 pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 21.04.2016 finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko, valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 21.04.2016 neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 21.04.2016 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 21.04.2016 osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 21.04.2016 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 21.04.2016 neuvotteleva virkamies Niina Hannonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 22.04.2016 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 22.04.2016 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 22.04.2016 talousjohtaja Mika Niemelä , työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 22.04.2016 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 22.04.2016 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 22.04.2016 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 22.04.2016 puheenjohtaja Jouko Niinimäki, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 22.04.2016 opetusneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 22.04.2016 presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 22.04.2016 laamanni Antero Nuotto, Pirkanmaan käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 22.04.2016 Vaasan hovioikeus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 22.04.2016 ylituomari Liisa Heikkilä, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 22.04.2016 puheenjohtaja, professori Roope Uusitalo, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 22.04.2016 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 26.04.2016 maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 26.04.2016 puheenjohtaja, professori Roope Uusitalo, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 26.04.2016 tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 26.04.2016 neuvotteleva virkamies Arto Salmela , valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 26.04.2016 lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp YmV 26.04.2016 talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 26.04.2016 talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 26.04.2016 ylijohtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 26.04.2016 tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 26.04.2016 apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp YmV 26.04.2016 neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp YmV 26.04.2016 asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 26.04.2016 ekonomisti Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 26.04.2016 suunnittelupäällikkö Antti Karila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 26.04.2016 ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 26.04.2016 liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 26.04.2016 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 26.04.2016 johtaja Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 26.04.2016 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp UaV 26.04.2016 valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 26.04.2016 maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 27.04.2016 valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 27.04.2016 valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 27.04.2016 toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 27.04.2016 toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 27.04.2016 johtava julkinen oikeusavustaja Kari Hietala, Oulun oikeusaputoimisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 27.04.2016 toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 27.04.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 27.04.2016 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 27.04.2016 ammattikasvatusneuvos, johtaja, rehtori Timo Karkola, Amiedu Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 27.04.2016 toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 27.04.2016 Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 27.04.2016 erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 27.04.2016 koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 27.04.2016 puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 27.04.2016 toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 johtaja Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 27.04.2016 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 28.04.2016 palvelujohtaja Ulla-Kaisa Nieminen, Varsinais-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 28.04.2016 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 28.04.2016 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiV 28.04.2016 ylijohtaja Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 talousjohtaja Mika Niemelä , työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 liiketoiminta-alueen johtaja Jouko Suokas, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 28.04.2016 johtaja Hannu Sirén, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 28.04.2016 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 28.04.2016 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 tutkija Jukka Tauriainen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PeV 28.04.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PeV 28.04.2016 budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 johtaja Taneli Kolström, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 johtaja Taneli Kolström, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 28.04.2016 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 vanhempi tutkija Ilkka Kiema, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 28.04.2016 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 28.04.2016 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PeV 28.04.2016 kansliapäällikkö Asko Välimaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PeV 28.04.2016 oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PeV 28.04.2016 hallintotieteiden tohtori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PeV 28.04.2016 budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MmV 28.04.2016 metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 28.04.2016 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TaV 28.04.2016 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 29.04.2016 ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 29.04.2016 kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 29.04.2016 pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 29.04.2016 muutosjohtaja Risto Linturi, R. Linturi Oyj Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 29.04.2016 yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna Ylöstalo Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 29.04.2016 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 29.04.2016 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TyV 29.04.2016 tutkija, yliopettaja, dosentti Mats Nylund, Ammattikorkeakoulu Arcada Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 29.04.2016 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 29.04.2016 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 29.04.2016 ylijohtaja Kauko Aaltomaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 29.04.2016 ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp YmV 29.04.2016 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 03.05.2016 kansliapäällikkö Asko Välimaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiJ 03.05.2016 pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 03.05.2016 liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 03.05.2016 ylitarkastaja Päivi Vainio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 03.05.2016 ylitarkastaja Päivi Vainio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 03.05.2016 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 03.05.2016 suunnittelupäällikkö Pia Raassina-Terho, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 03.05.2016 ylilääkäri Matti Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Tulli Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 03.05.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 03.05.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 03.05.2016 Tehy ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 03.05.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LiJ 03.05.2016 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 03.05.2016 Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, Valtion työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 04.05.2016 työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HtJ 04.05.2016 osastopäällikkö Jukka Aalto, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 04.05.2016 professori Matti Virén, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 04.05.2016 professori Matti Virén, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 04.05.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 04.05.2016 hallituksen jäsen, rehtori Kalervo Väänänen, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 04.05.2016 puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 akatemiaprofessori Lauri Aaltonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 akatemiaprofessori Pertti Alasuutari, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 akatemiaprofessori Hannu Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MaJ 04.05.2016 maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PuV 04.05.2016 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PuV 04.05.2016 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 04.05.2016 rehtori, toimitusjohtaja, TkT Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 ekonomisti Olli Kärkkäinen, Nordea Pankki Suomi Oyj Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MaJ 04.05.2016 talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 neuvottelujohtaja Harri Siren, Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 tutkija Hanna Virtanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TuV 04.05.2016 johtaja Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 04.05.2016 Suomen Geronomiliitto ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 04.05.2016 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 04.05.2016 rehtori Kalervo Väänänen, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp PuV 04.05.2016 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 10.05.2016 vanhempi neuvonantaja Helvi Kinnunen, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 10.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 10.05.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 10.05.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 10.05.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HaV 10.05.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 10.05.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 10.05.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 10.05.2016 osastopäällikkö Taina Susiluoto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 10.05.2016 johtava ekonomisti Seppo Orjasniemi, valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 10.05.2016 vanhempi neuvonantaja Helvi Kinnunen, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 10.05.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SiV 10.05.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 10.05.2016 lainsäädäntöasioiden päällikkö Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TrV 10.05.2016 ekonomisti Pasi Sorjonen, Nordea Pankki Suomi Oyj Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 10.05.2016 yksikön päällikkö Erkki Lydén, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 10.05.2016 työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp StV 10.05.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp LaV 11.05.2016 Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HtJ 11.05.2016 neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 11.05.2016 koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 11.05.2016 teollisuusneuvos Antti Valle, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HtJ 11.05.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HtJ 11.05.2016 Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SuV 11.05.2016 budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen, valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MaJ 11.05.2016 laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp MaJ 11.05.2016 maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 11.05.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 11.05.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 13.05.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 hallitusammattilainen Anne Korkiakoski Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 13.05.2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 13.05.2016 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 18.05.2016 professori Arto Lahti, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp TeJ 18.05.2016 professori Arto Lahti, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 18.05.2016 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 18.05.2016 erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 19.05.2016 tutkimusprofessori Ismo Linnosmaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 19.05.2016 erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 19.05.2016 kehittämispäällikkö Aki Siltaniemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 19.05.2016 tutkimusprofessori Ismo Linnosmaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 20.05.2016 osastopäällikkö Jukka Aalto, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 20.05.2016 maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 20.05.2016 ylitarkastaja Paula Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 20.05.2016 erityisasiantuntija Ulla Hämäläinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 20.05.2016 apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 24.05.2016 neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 24.05.2016 apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 24.05.2016 professori Toni Ahlqvist, Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 24.05.2016 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 24.05.2016 professori Toni Ahlqvist, Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HtJ 25.05.2016 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp HtJ 25.05.2016 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 27.05.2016 opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 27.05.2016 ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 27.05.2016 toiminnanjohtaja, YTT Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 27.05.2016 hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp AyJ 27.05.2016 talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp SitJ 27.05.2016 kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 27.05.2016 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp VaV 27.05.2016 opetusneuvos Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
VNS 3/2016 vp KutJ 09.06.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 5.4.2017 13.48