Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 1/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kosonen)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2020 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Hallitusneuvos 
Arno 
Liukko 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Hanna Kosonen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Toiminimi Töpinä. Asiantuntijapalvelut, ei aktiivinen. 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Vapaa-ajan asunto. 57 ha metsää. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina 300 000 euroa. 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen. 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Euroopan Metsäinstituutti EFI:n hallituksen jäsen. 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.