Ministerien sidonnaisuudet
VN
3
2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. 
Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2017 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Valtiosihteeri
Paula
Lehtomäki
Liite
Liite
 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Juha Petri Sipilä 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Yhteisomistuksessa vaimon kanssa seuraava varallisuus: Metsätilat Oulussa ja Muhoksella, yhteensä n. 180 ha. Omassa käytössämme olevia kiinteistöjä, joista merkittävin omakotitalo Sipoossa. Lisäksi merkittävä rahoitusomaisuus talletettuna seuraaviin Nordea pankki Suomi Oyj:n sekä Helsingin OP Pankki Oyj:n yksityishenkilöille tarjoamiin sijoitusinstrumentteihin; Nordea Eläkesijoitus, Nordea säästöhenkivakuutus 2 kpl, Nordea Capital Private (tuottokori) sekä OP Kasvutuottotili. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Pääomatuloja rahoitusomaisuudesta ja metsätilasta. Vuoden 2014 veroilmoituksen mukaan verotettavaa pääomatuloa edellä mainituista varallisuudesta on yhteensä 74.950 euroa.  
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
MUUTOS: Kempeleen kunnanvaltuuston jäsenyys on päättynyt 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Annika Saarikko 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä ja rahastoissa: 
Op-Eläkevakuutus 2.500 euroa 
Op-Sijoitusvakuutus 25.100 euroa 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen -yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Asunto-osake Turussa, omistus yhdessä puolison kanssa. 
Asunto-osake Helsingissä, omistus yhdessä puolison kanssa. 
Omakotitalo Oripäässä, johon isäni äidillä on elinikäinen asumisoikeus (osittain peritty). 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste -myös kolmannentahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolainat 451.000 euroa yhdessä puolison kanssa.Muu laina 3.700 euroa yhdessä puolison kanssa. 
Luottamus-ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Suomen 4H:n hallitus, jäsen (eroa pyydetty 4.7.2017)  
Tiukulan säätiön hallitus, jäsen  
Muut merkittävät sidonnaisuudet:  
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Turun kaupunginvaltuusto, jäsen 
Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto, jäsen 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 10.7.2017 15.15