Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 4/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Risikko)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys ministeri Risikon ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016 
Pääministerin estyneenä ollessa, opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni 
Grahn-Laasonen 
 
Lainsäädäntöneuvos 
Sanna 
Helopuro 
 

Liite

Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

 

Ministeri: Paula Risikko 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Puolet omakotitalosta, Seinäjoki 

Puolet asunto-osakkeesta, Helsinki 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolainasta (30.000 €) puolet eli 15.000 € 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Suomen Sydänliitto, puheenjohtaja 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Seinäjoen kaupunginvaltuusto, jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Valio Oy, Eettinen neuvottelukunta, jäsen 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta