Viimeksi julkaistu 9.6.2022 16.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 4/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ohisalo)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista. 

Helsingissä 9.6.2022 
Pääministerin estyneenä ollessa, ulkoministeri 
Pekka 
Haavisto 
 
Lainsäädäntöneuvos 
Päivi 
Pietarinen 
 

Liite

Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Maria Ohisalo   

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:  

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:   

Sijoitussalkku 5.6.2022, markkina-arvo 45 713 euroa:  

  

Pohjoismaiset osakkeet 5338 euroa 

Muut osakkeet 21 091 euroa 

Rahastot 19 283 euroa 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:  

Koti Helsingissä, lainaa yhdessä puolison kanssa 392 000 euroa 

Asunto-osake Helsingissä, lainaa yhdessä puolison kanssa 244 000 euroa 

Muut merkittävät tulolähteet:  

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:  

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:  

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:   

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen  

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä:  

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.