Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 5/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Mattila)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksistaan. 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016 
Pääministeri 
Juha 
Sipilä 
 
Alivaltiosihteeri 
Timo 
Lankinen 
 

Liite

Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Pirkko Anneli Mattila  

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Kiinteistöt: 

Vuokramaa 0,38 ha, jolla omakotitalo pohjapinta-ala 120 m2 puolison kanssa  

Kiinteistö puolison kanssa 1/2, maatalousmaa 1,3 ha sekä metsämaa 2,2 ha 

Yhtymäosuus 1/11 maatalousyhtymästä, 

Osuus 1/11 metsä-, maatalous- ja joutomaasta noin 111 ha  

Osuus 5/330 metsä- ja joutomaasta noin 8 ha  

Osakehuoneistot: 

Asunto Helsingissä, osuus ½ noin 16,4 m2 huoneisto 

Asunto Oulussa, osuus ½ noin 44,5 m2 huoneisto 

Yhtymäosuudet: 

Maatalousyhtymä, osuus varallisuudesta 1/11 

Yhtymäosuus 5/330 maatalouden ja muusta tulosta, sekä varallisuudesta 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 

tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Luotot: 

Tulonhankkimisvelka 37 238, 16 € (50,00 % osuus velasta) 

Asuntovelka 48 152,38 (50,00 % osuus velasta)  

Muu velka 6 003,31 (50,00 % osuus velasta) 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Muhoksen Perussuomalaiset paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Muhoksen kunnanvaltuusto, jäsen, Muhoksen kunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus, jäsen, Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer -hanke ohjausryhmän jäsen (Muhoksen kunta)  

Ulkopoliittisen instituutin hallitus, jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Puoliso Pekka Mattila, liitto solmittu 30.7.1989 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus, jäsen,  

Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer -hanke ohjausryhmän jäsen (Muhoksen kunta) 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016