Ministerien sidonnaisuudet
VN
5
2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Mattila)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksistaan. 
Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
Liite
Liite
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Pirkko Anneli Mattila  
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Kiinteistöt: 
Vuokramaa 0,38 ha, jolla omakotitalo pohjapinta-ala 120 m2 puolison kanssa  
Kiinteistö puolison kanssa 1/2, maatalousmaa 1,3 ha sekä metsämaa 2,2 ha 
Yhtymäosuus 1/11 maatalousyhtymästä, 
Osuus 1/11 metsä-, maatalous- ja joutomaasta noin 111 ha  
Osuus 5/330 metsä- ja joutomaasta noin 8 ha  
Osakehuoneistot: 
Asunto Helsingissä, osuus ½ noin 16,4 m2 huoneisto 
Asunto Oulussa, osuus ½ noin 44,5 m2 huoneisto 
Yhtymäosuudet: 
Maatalousyhtymä, osuus varallisuudesta 1/11 
Yhtymäosuus 5/330 maatalouden ja muusta tulosta, sekä varallisuudesta 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luotot: 
Tulonhankkimisvelka 37 238, 16 € (50,00 % osuus velasta) 
Asuntovelka 48 152,38 (50,00 % osuus velasta)  
Muu velka 6 003,31 (50,00 % osuus velasta) 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Muhoksen Perussuomalaiset paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muhoksen kunnanvaltuusto, jäsen, Muhoksen kunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj.  
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus, jäsen, Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer -hanke ohjausryhmän jäsen (Muhoksen kunta)  
Ulkopoliittisen instituutin hallitus, jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Puoliso Pekka Mattila, liitto solmittu 30.7.1989 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus, jäsen,  
Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer -hanke ohjausryhmän jäsen (Muhoksen kunta) 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016 
Viimeksi julkaistu 22.9.2016 13.53