Viimeksi julkaistu 15.12.2021 11.24

Ministerien sidonnaisuudet VN 6/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kari)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. 

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2021 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Hallitusneuvos 
Arno 
Liukko 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Emma Kari 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Sijoitusasunto Helsingissä (50%), vuokrattu 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina (sijoitusasunto) 160 000 euroa 

Asuntolaina 238 000 euroa  

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy), hallintoneuvoston puheenjohtaja (eroilmoitus tehty 12.11.2021)Opetushallitus, johtokunnan varapuheenjohtaja (eroilmoitus tehty 12.11.2021) 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Helsingin kaupunki, kaupunginvaltuutettu 

Helsingin kaupunki, kasvatus- ja koulutuslautakunta, varapuheenjohtaja 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Helsingin kaupunki, kasvatus- ja koulutuslautakunta, varapuheenjohtaja 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.