Pöytäkirja
HaVP
14
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 10.3.2020 klo 12.15—13.25
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Todettiin asiantuntijasuunnitelma. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289448
U 2/2020 vp HaV 10.03.2020 erityisasiantuntija Eliisa Hujala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289467
U 2/2020 vp HaV 10.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289498
U 2/2020 vp HaV 10.03.2020 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-287833
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
/ A5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat 2020
Valiokunnan oma asia
O 7/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289730
O 7/2020 vp HaV 10.03.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Tilanne Turkin ja Kreikan raja-alueella sekä siihen liittyvät seikat 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
7
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
8
Muut asiat
Todettiin vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Fabianinkatu 15) tänään klo 17.00. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 13.51