Pöytäkirja
HaVP
15
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 13.3.2020 klo 11.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (3, 4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 4, 5) (3, 6 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290193
HE 1/2020 vp HaV 13.03.2020 erityisasiantuntija Antti-Jussi Lankinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289801
HE 1/2020 vp HaV 13.03.2020 erityisasiantuntija Juha Vehmaskoski, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290112
HE 1/2020 vp HaV 13.03.2020 esittelijä Katariina Kuhanen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289870
HE 1/2020 vp HaV 13.03.2020 tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290483
HE 1/2020 vp HaV 13.03.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Antti-Jussi
Lankinen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Juha
Vehmaskoski
sisäministeriö
liite
esittelijä
Katariina
Kuhanen
puolustusministeriö
liite
tiedusteluvalvontavaltuutettu
Kimmo
Hakonen
tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-290479
yhteenveto_sihteerin muistio.pdf
/ A5
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin muistio. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat 2020
Valiokunnan oma asia
O 7/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-290114
esittelylista muistio päätös PTJ VN.pdf
/ A6
Muu asiakirja EDK-2020-AK-290115
RV esittelylista.pdf
/ B6
Muu asiakirja EDK-2020-AK-290480
SM2020-00065.pdf
/ C6
Teema: Tilanne Turkin ja Kreikan raja-alueella sekä siihen liittyvät seikat 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: valtioneuvoston päätös 27.2.2020 koskien yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevan turvapaikanhakijan siirtoja Kreikasta, Kyprokselta, Italiasta ja Maltalta. 
Teema: Oikeus- ja sisäasiainneuvoston asiat 13.3.2020 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: SM:n muistio 11.3.2020 Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 13.3.2020 kokouksesta (EUN 15/2020). 
7
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
Keskusteltiin Ukrainaan viikolla 38/2020 suuntautuvan opinto- ja tutustumismatkan osanottajista. 
Todettiin, että vierailulle korkeimpaan hallinto-oikeuteen tiistaina 10.3.2020 osallistuivat pj. Purra, jäsenet Elo, Halla-aho, Heinäluoma, Holopainen, Huttunen, Peltokangas ja Viljanen, valiokuntaneuvokset Lantto ja Rinne sekä istuntoasiainneuvos Helo. 
Merkittiin tiedoksi toimintakertomus Verksamhetsberättelse Datainspektionen 2019. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2019. 
Todettiin, että vierailu Elinkeinoelämän keskusliittoon siirretään myöhempään ajankohtaan koronavirusepidemian vuoksi. 
Todettiin, että tarkoituksena on pitää kuuleminen kunta-asioista tiistaina 24.3.2020. Paikalle kutsutaan ministeri Paatero, VM:n virkamiehiä ja Suomen Kuntaliitto. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.3.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 14.18