Pöytäkirja
HaVP
18
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.15—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Marko
Kilpi
kok
varajäsen
Veijo
Niemi
ps
Sihteerit
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294283
Kirkkolain kokonaisuudistus 01042020.pdf
/ A4
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: kirjeluonnos kirkkolain kokonaisuudistuksesta. 
Päätettiin lähettää kirkkolain kokonaisuudistusta koskeva kirje Kirkkohallitukselle. 
Asian käsittely keskeytettiin. 
5
Henkilöiden liikkumisen rajoittaminen Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta valmiuslain 118 §:n nojalla
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293878
O 31/2020 vp HaV 01.04.2020 osastopäällikkö (poliisiosasto) Tero Kurenmaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293879
O 31/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293880
O 31/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ C5
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Kirsi
Pimiä
sisäministeriö
osastopäällikkö (poliisiosasto)
Tero
Kurenmaa
sisäministeriö
liite
poliisijohtaja
Sanna
Heikinheimo
Poliisihallitus
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
6
Valtion henkilöstön suojaaminen ja suojautuminen työtehtävissään koronavirusepidemian aikana
Valiokunnan oma asia
O 29/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294135
O 29/2020 vp HaV 01.04.2020 kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293881
O 29/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293882
O 29/2020 vp HaV 01.04.2020 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ C6
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Kirsi
Pimiä
sisäministeriö
liite
osastopäällikkö (poliisiosasto)
Tero
Kurenmaa
sisäministeriö
poliisijohtaja
Sanna
Heikinheimo
Poliisihallitus
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
7
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasianneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 7.4.2020 12.21