Pöytäkirja
HaVP
46
2019 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 11.15—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 7, 8) (4, 6 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276034
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
/ A3
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 28.11.2019 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Mietintöluonnoksen perustelujen kappaleen 3 viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Nämä huomioon ottaen valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä on varattu rahoitusta kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen talousarvioesityksen mukaan yhteensä 7,0 miljardia euroa." 
Kappaleen 6 ensimmäisen virkkeen loppuun lisättiin sanat: "(ks. lisäksi talousarvioesityksen täydennys)". 
Kappaleen 15 kolmas virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Vastaava valtionosuuden leikkaus tehdään vuonna 2020 myös omais- ja perhehoidon kehittämiseen ladattuihin säästöodotuksiin perustuen (56 milj. € vuonna 2020)." 
Kappale 28 muutettiin näin kuuluvaksi: "Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä järjestelmän kehittämiseksi vielä huomiota siihen, että on aiheellista selvittää, voidaanko kustannuksia todennetusti alentavan ennalta ehkäisevän toiminnan hyötyjä palkita valtionosuusjärjestelmässä." 
Kappaleen 31 viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Vuosilta 2010—2020 maksettava verotulojen korvausten määrän suuruus on vuonna 2020 yhteensä 2 269 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2020 laskettu verotulojen menetys on 302 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon valtion talousarvioesityksen täydennyksestä ilmenevä 17 miljoonan euron kompensaatio." 
Kappale 37 muutettiin näin kuuluvaksi: "Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä HE 31/2019 vp ehdotettua lakia ei voida hyväksyä, ellei edellä mainittuja lakeja ole hyväksytty. Lakia ei voida vahvistaa, ellei edellä mainittuja lakeja ja niiden perusteella annettavia asetuksia ole annettu." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276038
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
/ A4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 9.12.2019 12.12