Pöytäkirja
HaVP
47
2019 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 3.12.2019 klo 12.15—12.55
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (pj:nä 1, 2, 3, 4 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-276045
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276035
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
/ A4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin lisätä kappaleen 7 loppuun uusi virke: "Valiokunta kiinnittää lainsäädännön kehittämisen näkökulmasta huomiota myös alaikäisen lapsen ja tämän huoltajan asiointiin erilaisissa digitaalisissa kanavissa, joissa käytetään palvelusta riippuen erilaisia ikärajoja." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277874
HE 60/2019 vp HaV 03.12.2019 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276038
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
/ B5
Muu asiakirja EDK-2019-AK-277875
HE 60 2019 sihteerin täsmennysehdotus.pdf
/ C5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 29.11.2019 jaetun mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täsmennysehdotus. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin muuttaa kappale 10 näin kuuluvaksi: "Ehdotetusta raportointimallista ei ole arvioitu aiheutuvan pysyviä lisäkustannuksia kunnille, vaan taloushallinnon automatisoinnin katsotaan päinvastoin mahdollistavan kunnille kustannussäästöjä pitemmällä aikavälillä. Hallintovaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että esityksen perustelujen mukaan lakiehdotuksen mukaisen toimintatavan hyötyjen perusteella kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ehdotetaan leikattavaksi 150 000 euroa vuonna 2022, 300 000 euroa lisää vuonna 2023 ja 150 000 euroa lisää vuonna 2024. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuonna 2022 vähennys olisi 150 000 euroa koko maan tasolla, vuonna 2023 yhteensä 450 000 euroa koko maan tasolla ja vuonna 2024 yhteensä 600 000 euroa koko maan tasolla. Esityksen mukaan edellä mainittu leikkaus kattaa vain pienen osan kunnille ja kuntayhtymille automatisoinnista koituvista pysyvistä kustannushyödyistä. Lopullisesti vähennyksen toteutustavasta päätetään valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277950
HE 18/2019 vp HaV 03.12.2019 sisäministeriö Lisäselvitys 1
/ A6
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277951
HE 18/2019 vp HaV 03.12.2019 sisäministeriö Lisäselvitys 2
/ B6
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277952
HE 18/2019 vp HaV 03.12.2019 sisäministeriö Lisäselvitys 3
/ C6
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277953
HE 18/2019 vp HaV 03.12.2019 sisäministeriö Lisäselvitys 4
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277893
HE 18/2019 vp HaV 03.12.2019 ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Asiantuntijalausunto
/ E6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry
liite
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.12.2019 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 9.12.2019 12.15