Viimeksi julkaistu 1.7.2022 13.57

Pöytäkirja HaVP 72/2022 vp Hallintovaliokunta Maanantai 27.6.2022 klo 12.15—13.55

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (7, 8) (6 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (7, 8) (6 osittain) jäsen Mari Rantanen ps (7, 8) (6 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain) jäsen Heikki Vestman kok varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 516/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1147 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2022 vp

Valiokunta on hyväksynyt asiassa kannanoton 16.3.2022 E-kirjeen E 25/2022 vp perusteella asian kiireellisyyden vuoksi (HaVP 24/2022 vp). 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan toimiksi Euroopan pakolaisille (CARE)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 30/2022 vp

Valiokunta on hyväksynyt asiassa kannanoton 16.3.2022 E-kirjeen E 26/2022 vp perusteella asian kiireellisyyden vuoksi (HaVP 24/2022 vp). 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta ja yksikkökustannuksen vahvistamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 34/2022 vp

Valiokunta on hyväksynyt asiassa kannanoton 1.4.2022 E-kirjeen E 36/2022 vp perusteella asian kiireellisyyden vuoksi (HaVP 33/2022 vp). 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 37/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35370
HE 94/2022 vp HaV 27.06.2022 professori Martti Koskenniemi Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35301
HE 94/2022 vp HaV 27.06.2022 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35307
HE 94/2022 vp HaV 27.06.2022 haavoittuvuuksien ja resilienssisektorin johtaja, kommodori Jukka Savolainen, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35365
HE 94/2022 vp HaV 27.06.2022 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35330
HE 94/2022 vp HaV 27.06.2022 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
/ E6
Lisäselvitys EDK-2022-AK-35322
HE 94/2022 vp HaV 27.06.2022 Rajavartiolaitos Lisäselvitys
/ F6
Muu asiakirja EDK-2022-AK-35324
Raja_lisäselvitys_liite_TL_IV_27062022_HE_94_2022vp.pdf
/ G6

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 37/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • professori Martti Koskenniemi liite
  • professori Juha Raitio liite
  • haavoittuvuuksien ja resilienssisektorin johtaja, kommodori Jukka Savolainen Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Pakolaisneuvonta ryliite
  • Amnesty International, Suomen osasto ryliite

Lisäselvitys 

  • Rajavartiolaitosliite

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Rajavartiolaitoksen esikunnan lisäselvityksen liite. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Rajavartiolaitoksen esikunnan lisäselvityksen liitteen osalta. 

7. Muut asiat

Keskusteltiin viikkosuunnitelmasta. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 28.6.2022 klo 8.00. Mahdollinen kokousvaraus lisäksi täysistunnon jälkeen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne