Pöytäkirja
LaVP
3
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Pauli
Kiuru
kok (4, 5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
(4, 5, 6, 7)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntaneuvoksen virkaan nimittäminen ja apulaissihteerin tehtävään määrääminen
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-284225
LaV_lausuntopyynto_2020.pdf
liite A 3
Merkittiin saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokuntaneuvoksen virkaan nimittämisestä ja apulaissihteerin tehtävään määräämisestä. 
Lausuntonaan valiokunta puoltaa apulaispääsihteerin ehdotusta, jonka mukaan kansliatoimikunta nimittää valiokuntaneuvos Mikko Monton valiokuntaneuvoksen virkaan ja määrää toimimaan lakivaliokunnan apulaissihteerinä kuluvan vaalikauden loppuun asti. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-283256
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283729
KAA 1/2019 vp LaV 12.02.2020 ylilääkäri Maija Jakobsson, HUS Hyvinkään sairaala Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283799
KAA 1/2019 vp LaV 12.02.2020 hallintoylilääkäri Päivi Miettinen, HUS Uusi lastensairaala Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284113
KAA 1/2019 vp LaV 12.02.2020 toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283800
KAA 1/2019 vp LaV 12.02.2020 puheenjohtaja Kimmo Taari, Suomen Urologiyhdistys ry Asiantuntijalausunto
D 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylilääkäri
Maija
Jakobsson
HUS Hyvinkään sairaala
liite
professori
Oskari
Heikinheimo
HUS Naistenklinikka
hallintoylilääkäri
Päivi
Miettinen
HUS Uusi lastensairaala
liite
lastenkirurgi
Seppo
Taskinen
HUS Uusi lastensairaala
toiminnanjohtaja
Kati
Myllymäki
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
puheenjohtaja
Kimmo
Taari
Suomen Urologiyhdistys ry
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
6
Muut asiat
Todettiin valiokunnan vierailu korkeimpaan oikeuteen huomenna torstaina 13.2.2020 klo 9.30. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 klo 9.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 13.2.2020 10:03