Pöytäkirja
LaVP
5
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 18.2.2020 klo 10.30—12.05
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-285263
HE100_19_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 3
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284552
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Asia on saapunut lakivaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö 
5
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284109
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutus Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Asia on saapunut lakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-285334
HE6_20_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285262
HE 6/2020 vp LaV 18.02.2020 erityisasiantuntija Anne Kohvakka, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285220
HE 6/2020 vp LaV 18.02.2020 lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285196
HE 6/2020 vp LaV 18.02.2020 lakimies Tuomas Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284935
HE 6/2020 vp LaV 18.02.2020 rikostarkastaja Arto Tuomela, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
E 7
Ennakkokäsittely 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Kohvakka
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Ferm
sisäministeriö
liite
lakimies
Tuomas
Vesterbacka
Rikosseuraamuslaitos
liite
rikostarkastaja
Arto
Tuomela
keskusrikospoliisi
liite
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 14:15