Pöytäkirja
LaVP
6
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (4, 5 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Jenna Simulalle myönnetty 18.2.2020 vapautus lakivaliokunnan varajäsenyydestä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284543
HE 2/2020 vp LaV 19.02.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285370
HE 2/2020 vp LaV 19.02.2020 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285353
HE 2/2020 vp LaV 19.02.2020 johtava hallintovouti Terhi Salmela, Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285371
HE 2/2020 vp LaV 19.02.2020 ylitarkastaja Antti Wahlroos, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285408
HE 2/2020 vp LaV 19.02.2020 komentajakapteeni, sektorinjohtaja Jukka Leikos, Pääesikunta Asiantuntijalausunto
E 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jassi
Saurio
oikeusministeriö
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
johtava hallintovouti
Terhi
Salmela
Valtakunnanvoudinvirasto
liite
ylitarkastaja
Antti
Wahlroos
suojelupoliisi
liite
komentajakapteeni, sektorinjohtaja
Jukka
Leikos
Pääesikunta
liite
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284552
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
EU-erityisasiantuntija
Katja
Arenmaa
oikeusministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284109
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutus Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
EU-erityisasiantuntija
Katja
Arenmaa
oikeusministeriö
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 13:18