Viimeksi julkaistu 15.6.2022 13.06

Pöytäkirja LaVP 64/2022 vp Lakivaliokunta Keskiviikko 15.6.2022 klo 9.00—9.45

Läsnä
varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Marko Kilpi kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Mari Rantanen ps jäsen Suldaan Said Ahmed vas jäsen Ruut Sjöblom kok (6, 7) (5 osittain) jäsen Paula Werning sd varajäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varajäsen Veikko Vallin ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  valiokuntaneuvos Katariina Paakkanen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-32165
Hallituksen vuosikertomus 2021

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtioneuvoston E-selvitysE 74/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32581
OSA/Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen (EU:n rajoitustoimenpiteiden rikkominen) ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle (”Towards a Directive on criminal penalties for the violation of Union restrictive measures”)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-32705
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle
A 4

Ennakkokäsittely 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 4 toisesta virkkeestä poistettiin sana "sinällään". 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-33068
Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.6.2022 klo 10.00 LaV kokoushuone E 422. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikko 
Monto