Viimeksi julkaistu 16.6.2022 15.51

Pöytäkirja LaVP 65/2022 vp Lakivaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 10.00—11.20

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (6 osittain) jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Marko Kilpi kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Antero Laukkanen kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Matias Mäkynen sd (7, 8) (6 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (6 osittain) jäsen Mari Rantanen ps (4, 5) (3, 6 osittain) jäsen Suldaan Said Ahmed vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ruut Sjöblom kok (5) (4, 6 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr (4, 5) (3, 6 osittain) jäsen Paula Werning sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Vilhelm Junnila ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  valiokuntaneuvos Katariina Paakkanen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 87/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-32574
HE87_22_asiantuntijasuunnitelma_.pdf
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-33812
HE76_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 4

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtioneuvoston E-selvitysE 74/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 22/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32581
OSA/Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen (EU:n rajoitustoimenpiteiden rikkominen) ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle (”Towards a Directive on criminal penalties for the violation of Union restrictive measures”)

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-33370
Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi
A 6

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.6.2022 klo 9.15 LaV kokoushuone E 422. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikko 
Monto