Viimeksi julkaistu 17.6.2022 15.24

Pöytäkirja LaVP 66/2022 vp Lakivaliokunta Perjantai 17.6.2022 klo 9.15—9.45

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Pihla Keto-Huovinen kok jäsen Marko Kilpi kok jäsen Antero Laukkanen kd jäsen Matias Mäkynen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Mari Rantanen ps jäsen Suldaan Said Ahmed vas jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Mirka Soinikoski vihr varajäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varajäsen Vilhelm Junnila ps varajäsen Tuomas Kettunen kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mikko Monto  valiokuntaneuvos Katariina Paakkanen  valiokuntaneuvos Marja Tuokila  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Hallituksen esitysHE 93/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-33799
Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi
A 4
Vastalause EDK-2022-AK-34454
HE13_22_Vastalause_KOK_PS_KD.pdf
B 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Yleiskeskustelun aikana ed. Keto-Huovinen ehdotti pj. Meren kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseesta myöhemmin ilmenevä ehdotus. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi äänestettiin käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Keto-Huovisen ehdotuksesta. Äänin 9—7 (0 tyhjää) käsittelyn pohjaksi päätettiin ottaa mietintöluonnos. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Merkittiin, että pj. Meri, ed. Keto-Huovinen, ed. Sjöblom, ed. Kilpi, ed. Rantanen, ed. Junnila ja ed. Laukkanen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että vastalause on jätettävä sihteerille viimeistään perjantaina 17.6.2022 klo 15.00. 

Mietintöön jätettiin vastalause: pj. Meri, ed. Keto-Huovinen, ed. Sjöblom, ed. Kilpi, ed. Rantanen, ed. Junnila, ed. Laukkanen, liite B 4. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.9.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Tuokila