Viimeksi julkaistu 13.10.2021 16.18

Pöytäkirja LiVP 37/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Tiistai 12.10.2021 klo 12.00—13.31

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Heikki Autto kok jäsen Sandra Bergqvist r (8, 9) (7 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Juho Kautto vas jäsen Jari Kinnunen kok jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Ano Turtiainen vkk jäsen Paula Werning sd varajäsen Jari Myllykoski vas (6, 7, 8, 9) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-398232
U 56.pdf
_A_3

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 58/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-398233
U 58.pdf
_A_4

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-398238
U 59.pdf
_A-5

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397140
HE 157/2021 vp LiV 12.10.2021 ylitarkastaja Erica Karppinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_6

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ylitarkastaja Erica Karppinen liikenne- ja viestintäministeriöliite

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397182
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 toimialajohtaja Mirja Noukka, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397381
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397142
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry Asiantuntijalausunto
_C_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397143
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_D_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397183
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
_E_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397450
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_F_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397184
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 ylijohtaja Jarkko Saarimäki, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_G_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397185
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 johtaja Mika Karjalainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu - JYVSECTEC Asiantuntijalausunto
_H_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397436
HE 146/2021 vp LiV 12.10.2021 toimitusjohtaja Elina Ussa, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_I_7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toimialajohtaja Mirja Noukka Väylävirastoliite
 • toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitto ryliite
 • toimitusjohtaja Paavo Syrjö INFRA ryliite
 • toimitusjohtaja Iiro Lehtonen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • toimitusjohtaja Nina Raitanen Suomen Tieyhdistysliite

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • osastopäällikkö Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylijohtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • johtaja Mika Karjalainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu - JYVSECTECliite
 • toimitusjohtaja Elina Ussa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Estyneenä poissa oli: 

 • kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll Aalto-yliopisto

8.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 13.10.2021 kello 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula