Viimeksi julkaistu 9.6.2022 15.18

Pöytäkirja LiVP 57/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 9.6.2022 klo 12.00—12.27

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd jäsen Pekka Aittakumpu kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Petri Huru ps jäsen Juho Kautto vas (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Jari Kinnunen kok jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Paula Werning sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 91/2022 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-31084
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
_A_4
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-32260
HE_85_2022_eriava_ps.pdf
_B_4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Laakso ehdotti ed. Hurun kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän eriävää mielipidettä koskevassa luonnoksessa esille tuotu kanta. 

Asiasta äänestettiin lausuntoluonnos JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 10 - 3. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso, Huru, Kotiaho /ps 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 6/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31085
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021
_A_5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin muuttaa kappale 3 seuraavaan muotoon: "Valiokunta on jo useamman kerran kiinnittänyt mietinnössään huomiota siihen, että Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksen eduskuntakäsittelyä helpottaisi, jos kertomus annettaisiin jo aikaisemmassa vaiheessa keväällä. Valiokunta katsoo, että seuraavan kerran Yleisradiosta annetun lain (1380/1993) muutostarpeita arvioitaessa on tarpeen arvioida myös mahdollisuutta antaa hallintoneuvoston kertomus jatkossa Eduskunnalle joka toinen vuosi.". 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-31104
Hallituksen vuosikertomus 2021
_A_6

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2022. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin säilyttää lausuma "Uudet liikkumisvälineet (HE 24/2015 vp - 110/2015 vp)" voimassa. Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31803
HE 58/2022 vp LiV 09.06.2022 johtava asiantuntija Elina Auri, Saaristoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31804
HE 58/2022 vp LiV 09.06.2022 johtava asiantuntija Elina Auri, Saaristoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_B_7

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • johtava asiantuntija Elina Auri Saaristoasiain neuvottelukuntaliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

  • Hilla Group Oyj
  • PunaMusta Media Oyj

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31939
HE 70/2022 vp LiV 09.06.2022 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31940
HE 70/2022 vp LiV 09.06.2022 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
liite_B_8

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • liikenne- ja viestintäministeriöliite

9. Muut asiat

Päätettiin Finnish Internet Forumin (FIF) järjestämisajankohdasta to 29.9.2022. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.6.2022 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula