Viimeksi julkaistu 15.6.2022 12.45

Pöytäkirja LiVP 58/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Tiistai 14.6.2022 klo 12.00—13.44

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Heikki Autto kok jäsen Sandra Bergqvist r (1, 2) (3 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Petri Huru ps jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Paula Werning sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 23/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 16/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32638
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi; KOM(2021)558 lopullinen
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32832
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 ylitarkastaja Sara Österberg, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32764
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_B_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32875
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32833
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Sotaniemi, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_D_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32834
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_E_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32876
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_F_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32737
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
PLM ja Puolustusvoimat yhteinen lausunto_G_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32778
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
_H_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32738
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
_I_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32763
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_J_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32779
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_K_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32836
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
_L_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32952
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 DNA Oy Asiantuntijalausunto
_M_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32780
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 Elisa Oyj Asiantuntijalausunto
_N_3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32781
U 48/2021 vp LiV 14.06.2022 Finnet-liitto ry Asiantuntijalausunto
_O_3

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Sara Österberg liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Sotaniemi Finnair Oyjliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • puolustusministeriöliite
 • Puolustusvoimat
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTliite
 • Teknologiateollisuus ryliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • DNA Oyliite
 • Elisa Oyjliite
 • Finavia Oyjliite
 • Finnet-liitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Telia Finland Oyj

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 28/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 14/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32839
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32782
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 erityisasiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_B_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32840
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Sotaniemi, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_C_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32841
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 yhteiskuntasuhdepäällikkö Mikael Ohlström, Neste Oyj Asiantuntijalausunto
_D_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32842
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_E_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32843
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_F_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32878
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_G_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32918
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_H_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32783
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
_I_4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32785
U 59/2021 vp LiV 14.06.2022 Autotuojat ja -teollisuus ry Asiantuntijalausunto
AKL ja Autotuojat ja -teollisuus ry yhteinen lausunto_J_4

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Sara Österberg liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Outi Vilén työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis työ- ja elinkeinoministeriö
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Sotaniemi Finnair Oyjliite
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Mikael Ohlström Neste Oyjliite
 • viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen Autoliitto ryliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Autotuojat ja -teollisuus ryliite

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 71/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-29561
Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32740
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 erityisasiantuntija Elisa Vornanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32739
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 erityisasiantuntija Elisa Vornanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32851
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 johtava asiantuntija Otto Lahti, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32741
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 logistiikkapäällikkö Hanna Hietala, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
_D_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32852
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 johtaja Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_E_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32742
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 toiminnanjohtaja Marko Forsblom, Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry Asiantuntijalausunto
_F_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32854
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
_G_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32855
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_H_5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32743
E 71/2022 vp LiV 14.06.2022 Logistiikkayritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
_I_5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Elisa Vornanen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Juha Tervonen liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntija Otto Lahti Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • logistiikkapäällikkö Hanna Hietala Metsäteollisuus ryliite
 • johtaja Petri Murto Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • toiminnanjohtaja Marko Forsblom Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen Euroopan parlamenttiliite
 • Keskuskauppakamariliite
 • Logistiikkayritysten Liitto ryliite

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2022 vp
Muu asiakirja EDK-2022-AK-32724
HE_86_2022_Traficom_kuuleminen_080622_Täydennys_vastauksiin.pdf
_A_6

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: Liikenne- ja viestintäviraston asiantuntijan täydentävä vastaus esitettyihin kysymyksiin. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.6.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula