Viimeksi julkaistu 16.6.2022 15.42

Pöytäkirja LiVP 60/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 12.00—13.21

Läsnä
varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Heikki Autto kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Petri Huru ps jäsen Juho Kautto vas jäsen Johan Kvarnström sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Joonas Könttä kesk (5) (4, 6 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Paula Werning sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Toimenpidealoite sähköpotkulautojen ja vastaavien sähköisten kulkuneuvojen ajokorttivaatimusten lisäämisestä

ToimenpidealoiteTPA 69/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 23/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 16/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32638
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi; KOM(2021)558 lopullinen
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-33167
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi
_A_4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 16/2022 vp - U 48/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin lisätä kappaleen 2 ensimmäiseen lauseeseen sana "osittain" ja poistaa kappaleen toisesta lauseesta sana "kunnianhimon". Lisäksi päätettiin muuttaa kappaleen 4 toiseksi viimeistä lausetta siten, että sana "erittäin" muutetaan sanaksi "osittain" ja päätettiin lisätä kappaleen viimeiseen lauseeseen sana "osittain". 

Päätettiin myös lisätä uusi 4 a kappale, joka kuuluu seuraavasti: "Asiantuntijakuulemisessa on todettu, että lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen pyritään useilla päällekkäisillä 55-valmiuspaketin ehdotuksilla, minkä takia asiantuntijoiden näkemyksen mukaan lentoliikenne tulisi jättää lentotoiminnan päästöjen osalta energiatehokkuusdirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle."". Lisäksi päätettiin poistaa lausuntoluonnoksen ponnessa hakasulkeissa oleva sana "kriittiseen". 

Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 28/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 14/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-33206
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
_A_5

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 14/2022 vp - U 59/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-33428
HE 58/2022 vp LiV 16.06.2022 ylitarkastaja Fanni Thessler, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33758
HE 58/2022 vp LiV 16.06.2022 ylitarkastaja Fanni Thessler, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_6

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ylitarkastaja Fanni Thessler liikenne- ja viestintäministeriöliite
  • erityisasiantuntija Sara Vänttinen liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula