Viimeksi julkaistu 10.12.2021 14.09

Pöytäkirja LiVP 64/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Perjantai 10.12.2021 klo 11.15—12.23

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Heikki Autto kok jäsen Seppo Eskelinen sd (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Juho Kautto vas (1, 2) (3 osittain) jäsen Jari Kinnunen kok jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Ano Turtiainen vkk (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416235
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_A_3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416173
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416175
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 erityisasiantuntija Minna Valtavaara, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
_C_3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416174
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 erityisasiantuntija Minna Valtavaara, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
_D_3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416176
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_E_3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416195
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 hallitusneuvos Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_F_3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416196
HE 220/2021 vp LiV 10.12.2021 hallitusneuvos Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite_G_3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • erityisasiantuntija Katariina Paakkanen oikeusministeriö
 • poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Minna Valtavaara ympäristöministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala puolustusministeriöliite
 • hallitusneuvos Pauliina Kanerva työ- ja elinkeinoministeriöliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416248
U 71/2021 vp LiV 10.12.2021 johtava asiantuntija Samuli Miettinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_A_4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416247
U 71/2021 vp LiV 10.12.2021 johtava asiantuntija Samuli Miettinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_B_4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416236
U 71/2021 vp LiV 10.12.2021 erityisasiantuntija Sara Vänttinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416237
U 71/2021 vp LiV 10.12.2021 erityisasiantuntija Pekka Kouhia, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416178
U 71/2021 vp LiV 10.12.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_E_4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-416179
U 71/2021 vp LiV 10.12.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_F_4

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Samuli Miettinen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Sara Vänttinen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Pinja Oksanen liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Pekka Kouhia Liikenne- ja viestintävirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • Suomen Kuntaliittoliite

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

5.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 3.2.2022 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula