Pöytäkirja
MmVP
13
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 6.3.2020 klo 9.00—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-288423
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta A 3
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 2. kappaleen toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Ilmaston muuttuessa tavanomaisesta poikkeavin säiden ja vesitilanteiden, kuten aiemmin poikkeuksellisten tulvien ja vesihuoltoon liittyvien ongelmien ennakoidaan yleistyvän.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288735
O 1/2020 vp MmV 06.03.2020 Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-288737
O 1/2020 vp MmV 06.03.2020 Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
/esitys, B 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
Euroopan parlamentin jäsen
Elsi
Katainen
Euroopan parlamentti
liite
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288870
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 erityisasiantuntija Atro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288869
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 erityisasiantuntija Atro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288871
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 puheenjohtaja Jani Hautaluoma, Kaasuautoilijat ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288873
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288801
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 Senior Director Jarmo Heinonen, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
E 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Atro
Andersson
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
puheenjohtaja
Jani
Hautaluoma
Kaasuautoilijat ry
liite
varatoimitusjohtaja
Simo
Jaakkola
Koneyrittäjien liitto ry
liite
Senior Director
Jarmo
Heinonen
Business Finland Oy
liite
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
Viimeksi julkaistu 6.3.2020 11.33