Pöytäkirja
MmVP
14
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 10.3.2020 klo 10.00—12.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
(perusmuistio)
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289436
E 61/2019 vp MmV 10.03.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-288751
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
B 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ympäristöministeriö
liite
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289470
HE 103/2019 vp MmV 10.03.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289472
U 2/2020 vp MmV 10.03.2020 erityisasiantuntija Eliisa Hujala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289471
U 2/2020 vp MmV 10.03.2020 neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289418
U 2/2020 vp MmV 10.03.2020 neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289473
U 2/2020 vp MmV 10.03.2020 tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289474
U 2/2020 vp MmV 10.03.2020 johtaja Juha Ruippo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289475
U 2/2020 vp MmV 10.03.2020 EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Sanna
Sihvola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tuija
Talsi
ympäristöministeriö
liite
tutkimusprofessori
Raisa
Mäkipää
Luonnonvarakeskus
liite
johtaja
Juha
Ruippo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
EU-metsäasioiden päällikkö
Maija
Rantamäki
Metsäteollisuus ry
liite
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289479
E 62/2019 vp MmV 10.03.2020 professori, emeritus Raimo Lovio, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289480
E 62/2019 vp MmV 10.03.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokunnassa oli kuultavana: 
professori, emeritus
Raimo
Lovio
Aalto-yliopisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
WWF Suomi
liite
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 12.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 10.3.2020 13.12