Pöytäkirja
MmVP
15
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 12.3.2020 klo 10.00—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-289866
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289506
E 62/2019 vp MmV 12.03.2020 erityisasiantuntija Atro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289507
E 62/2019 vp MmV 12.03.2020 erityisasiantuntija Atro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Lisäselvitys EDK-2020-AK-290023
E 62/2019 vp MmV 12.03.2020 varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
C 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
erityisasiantuntija
Atro
Andersson
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
varatoimitusjohtaja
Simo
Jaakkola
Koneyrittäjien liitto ry
liite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288348
HE 3/2020 vp MmV 05.03.2020 lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Timo
Rämänen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Titta
Berlin
maa- ja metsätalousministeriö
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289957
HE 103/2019 vp MmV 12.03.2020 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289958
HE 103/2019 vp MmV 12.03.2020 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Pekka
Kemppainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
7
Muut asiat
Todettiin, että Brasilian matka on peruutettu. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 12.3.2020 13.51