Pöytäkirja
MmVP
16
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 13.3.2020 klo 9.00—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-290185
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
A 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-290528
1. ed_Eestilä_kok_ed_Östman_kd.pdf
B 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-290529
2. ed_Elomaa_Lunden_Ranne_Simula_ps.pdf
C 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Eestilä ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 3 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 9—2, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaista käsittelyä jatkettaessa ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 3 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 9—4, 2 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Eestilä/kok ja ed. Östman/kd ja 2. ed. Elomaa, Lundén, Ranne ja Simula/ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287786
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
(UJ 4/2020 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290475
U 73/2018 vp MmV 13.03.2020 maatalousjohtaja Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290476
U 73/2018 vp MmV 13.03.2020 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290177
U 73/2018 vp MmV 13.03.2020 tutkija Olli Niskanen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290194
U 73/2018 vp MmV 13.03.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
D 7
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Pia
Lehmusvuori
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Johanna
Helkimo
ympäristöministeriö
maatalousjohtaja
Johan
Åberg
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
toiminnanjohtaja
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
tutkija
Olli
Niskanen
Luonnonvarakeskus
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Ruokavirasto
liite
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 19.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 13.06