Pöytäkirja
MmVP
3
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 11.2.2020 klo 10.00—10.59
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen
Maa- ja metsätalousvaliokunta päätti yksimielisesti esittää, että esittelijäneuvos Tuire Taina nimitetään valiokuntaneuvoksen virkasuhteeseen ja määrätään toimimaan maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan apulaissihteerinä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
(perusmuistio)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
(perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283758
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-283759
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys, B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283760
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283548
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283765
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283761
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283802
HE 105/2019 vp MmV 11.02.2020 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
G 7
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Pekka
Kemppainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Ville
Keskisarja
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Erja
Werdi
ympäristöministeriö
liite
kehitysinsinööri
Antti
Parjanne
Suomen ympäristökeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283747
MmV_matkat_vierailut_kevät_kesä_2020.pdf
-Interparliamentary Committee meeting (AGRI), keskiviikko 15.4.2020 EP, Bryssel (Driving the food and farming transition - What type of CAP to overcome future challenges?). Merkittiin. 
Valiokunnan matkat ja vierailukutsut.  
Päätettiin esittää vierailuajankohdaksi: 
-Metsähallitus (Pääkonttori Tikkurilassa), keskiviikko 26.2.2020 klo 15.00 
-Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta & maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Viikki, keskiviikko 4.3.2020 klo 15.00. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
Viimeksi julkaistu 13.2.2020 9:42