Pöytäkirja
MmVP
6
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 18.2.2020 klo 10.00—11.10
Läsnä
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Peltojen hiilensidonta
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-285367
OPAL-Life_mmvaliokunta_180220.pdf
A 3
Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona OPAL Life -hankkeen tiimoilta 
Kuultavina Luonnonvarakeskuksesta: 
-tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio 
-tutkimusprofessori Kristiina Regina 
-erikoistutkija Juha Tiainen 
-tutkija Jaana Sorvali 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 20.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 12:51