Pöytäkirja
MmVP
7
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 11.01—11.02
Läsnä
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285636
HE 105/2019 vp MmV 20.02.2020 ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285332
HE 105/2019 vp MmV 20.02.2020 Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285660
HE 105/2019 vp MmV 20.02.2020 Rovaniemen kaupunki Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285630
HE 105/2019 vp MmV 20.02.2020 Inarin kunta Asiantuntijalausunto
D 3
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ylijohtaja
Olli
Madekivi
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pohjanmaan liitto
liite
Rovaniemen kaupunki
liite
Inarin kunta
liite
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 20.2.2020 11:06