Pöytäkirja
PeVP
3
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin täysilukuiseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282877
Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtiovarainministeriön edustaja, valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, professori Päivi Leino-Sandberg ja professori Tuomas Ojanen. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283494
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
Muu asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Olli
Mäenpää
professori
Kaarlo
Tuori
professori (emeritus)
Heikki
Kulla
apulaisvaltakunnansyyttäjä
Jukka
Rappe
Syyttäjälaitos
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 12.2.2020 14:33