Pöytäkirja
PeVP
4
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 13.2.2020 klo 10.00—12.25
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Kai
Mykkänen
kok (6, 7) (4, 5 osittain)
varajäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
varajäsen
Sari
Tanus
kd
varajäsen
Juhana
Vartiainen
kok (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, professori Janne Salminen, professori Veli-Pekka Viljanen ja OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, professori Mikael Hidén, professori Olli Mäenpää ja professori Pauli Rautiainen. 
5
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
Muu asia
Kokous todettiin täysilukuiseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtakunnansyyttäjä
Raija
Toiviainen
Syyttäjälaitos
apulaisvaltakunnansyyttäjä
Jukka
Rappe
Syyttäjälaitos
professori
Sakari
Melander
professori
Kimmo
Nuotio
professori
Pekka
Viljanen
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 28.2.2020 10.51