Viimeksi julkaistu 16.6.2022 13.03

Pöytäkirja PeVP 60/2022 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 10.00—11.09

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr jäsen Bella Forsgrén vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Olli Immonen ps jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Johannes Koskinen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-32727
Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Päätettiin poistaa kappaleen 8 toiseksi viimeisestä virkkeestä sana "liian". 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 54/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-32229
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Päätettiin lisätä kappaleen 8 ensimmäiseen virkkeeseen sana "tällaisenaan". 

Päätettiin lisätä kappaleen 12 loppuun uusi virke seuraavasti: "Valiokunta kehottaa sivistysvaliokuntaa harkitsemaan myös erityisen tuen saajan itsemäärämisoikeuden vahvistamista päätöksen toimittamista koskevassa sääntelyssä." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Hallituksen esitysHE 93/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: oikeusministeriön edustaja, korkeimman hallinto-oikeuden edustaja, professori Olli Mäenpää, oikeustieteen tohtori Maija Dahlberg ja dosentti, tenure track -professori Anu Mutanen. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: oikeusministeriön edustaja, sisäministeriön edustaja, puolustusministeriön edustaja, professsori Veli-Pekka Viljanen, professori Tuomas Ojanen, professori Mikael Hidén, tutkijatohtori Milka Sormunen, professori Janne Salminen, professori Juha Raitio, professori Päivi Leino-Sandberg ja professori Olli Mäenpää. Pyydetään kirjallinen lausunto: Ahvenanmaan maakunnan hallitus. 

8. Toimenpidealoite päättäjien kolmoismandaatin ehkäisemisestä

ToimenpidealoiteTPA 67/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

9. Viikkosuunnitelma

Ilmoitettiin viikkosuunnitelma. 

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.6.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen