Viimeksi julkaistu 21.6.2022 12.39

Pöytäkirja PeVP 62/2022 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 21.6.2022 klo 8.30—11.19

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4, 5) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd (4, 5) (3 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (3 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps jäsen Heikki Vestman kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Johannes Koskinen sd (3 osittain) varajäsen Iiris Suomela vihr (3 osittain) varajäsen Sari Tanus kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34564
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 lakimies Camilla Hägglund-Palmqvist, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34635
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 lakimies Camilla Hägglund-Palmqvist, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34568
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34631
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34632
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34524
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34633
HE 94/2022 vp PeV 21.06.2022 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
G 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus sisäministeriö
  • rajavalvonta- ja valmiusyksikön päällikkö, everstiluutnantti Jussi Napola sisäministeriö
  • lakimies Camilla Hägglund-Palmqvist Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
  • professori Olli Mäenpää liite
  • professori Veli-Pekka Viljanen liite
  • professori Tuomas Ojanen liite
  • professori Juha Raitio liite
  • professori Päivi Leino-Sandberg liite

Kokous keskeytettiin kello 11.01 ja sitä jatkettiin kello 11.06. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.6.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen