Pöytäkirja
PeVP
7
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 10.00—11.34
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (4 osittain)
varajäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
valiokuntaneuvos
Ritva
Bäckström
(1, 2, 3) (4 osittain)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustaja, professori Sakari Melander, professori Tuomas Ojanen ja oikeustieteen tohtori Markku Fredman. 
4
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285900
M 5/2019 vp PeV 20.02.2020 kansanedustaja Juha Mäenpää, eduskunta Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-285901
M 5/2019 vp PeV 20.02.2020 kansanedustaja Juha Mäenpää, eduskunta Asiantuntijalausunto liite 1
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-285902
M 5/2019 vp PeV 20.02.2020 kansanedustaja Juha Mäenpää, eduskunta Asiantuntijalausunto liite 2
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-285903
M 5/2019 vp PeV 20.02.2020 kansanedustaja Juha Mäenpää, eduskunta Asiantuntijalausunto liite 3
D 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-285904
M 5/2019 vp PeV 20.02.2020 kansanedustaja Juha Mäenpää, eduskunta Asiantuntijalausunto liite 4
E 4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kansanedustaja
Juha
Mäenpää
eduskunta
liite
avustajanaan oikeustieteen tohtori, MBA Kari Uoti, Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 26.2.2020 15:30