Pöytäkirja
PuVP
1
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 6.2.2020 klo 10.00—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Veijo
Niemi
ps
varajäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 10.1.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282274
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 10.01.2020
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: UM:n raportti 13.1.2019. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283146
HE 92/2019 vp PuV 06.02.2020 toimitusjohtaja Raimo Helasmäki, Nammo Lapua Oy Asiantuntijalausunto
A 4.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Jouko
Tuloisela
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Pirta
Salo
puolustusministeriö
logistiikkaosaston yli-insinööri, insinöörieversti
Markku
Köpsi
Pääesikunta
toimitusjohtaja
Raimo
Helasmäki
Nammo Lapua Oy
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 11.2.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 6.2.2020 13:03