Viimeksi julkaistu 21.6.2022 14.09

Pöytäkirja PuVP 58/2022 vp Puolustusvaliokunta Perjantai 17.6.2022 klo 9.30—10.40

Läsnä
puheenjohtaja Petteri Orpo kok varapuheenjohtaja Jari Ronkainen ps jäsen Atte Harjanne vihr jäsen Timo Heinonen kok jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Mika Kari sd (4, 5, 6, 7) jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Jukka Kopra kok jäsen Markus Mustajärvi vas jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Veijo Niemi ps varajäsen Mika Niikko ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Heikki Savola  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 9/2021 vp

Puolustusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 16/2022 vp - U 48/2021 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 13/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 27/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 21/2022 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 29/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 19/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-32013
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta
A 4.

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 16.6.2022 käydyn keskustelun jälkeen muokatun uuden mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-33619
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta
A 5.

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelua. 

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 21.6.2022 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Heikki 
Savola