Viimeksi julkaistu 21.6.2022 14.12

Pöytäkirja PuVP 59/2022 vp Puolustusvaliokunta Tiistai 21.6.2022 klo 10.30—11.50

Läsnä
puheenjohtaja Petteri Orpo kok varapuheenjohtaja Jari Ronkainen ps jäsen Anders Adlercreutz jäsen Atte Harjanne vihr jäsen Timo Heinonen kok jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Mika Kari sd (4, 5, 6, 7) jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Jukka Kopra kok jäsen Markus Mustajärvi vas jäsen Juha Mäenpää ps jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Veijo Niemi ps jäsen Erkki Tuomioja sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varajäsen Sari Tanus kd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Heikki Savola  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Ajoneuvohankintojen Hansel-kilpailutus

Valiokunnan oma asiaO 8/2021 vp

Päätetään lopettaa asian käsittely. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-33619
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta
A 4.

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 17.6.2022 jaetun lausuntoluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

- kpl 10: viimeinen lause uusiksi: "Ehdotetulla sääntelyllä ei kuitenkaan saa estää kenenkään tosiasiallista oikeutta hakea kansainvälistä suojelua Suomesta." 

- uusi kpl 13: "Puolustusvaliokunta toteaa, että hallintovaliokunnan valmiuslaista antamassa lausunnossa (HaVL 19/2022 vp) esiin nostettu huomio säännöksestä, jolla kansainvälisen suojelun haku voidaan väliaikaisesti ja poikkeuksellisen äärimmäisessä tilanteessa keskittää muualle kuin vieraan valtion vastaiselle rajanylityspaikalle, on mukana rajavartiolain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 94/2022 vp). Rajanylityspaikkoja ovat maarajan rajanylityspaikat, nimetyt lentoasemat, satamat ja merivartioasemat. Puolustusvaliokunta yhtyy hallintovaliokunnan näkemykseen tällaisen säännöksen tarpeellisuudesta, sikäli kun se ei ole ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa." 

- kpl 20: "… missä määrin uuden lainsäädännön kautta voidaan rajoittaa tai estää välineellistettyä maahantuloa." 

- kpl 21: "Nykyisessä turvallisuusympäristössä on valiokunnan mielestä todennäköistä, että laajamittaisen maahantulon toteutuessa itärajalla sen takana olisi Venäjän valtio, sillä Venäjän rajavartiosto toimii lopulta valtion ylimmän johdon ohjauksessa." 

- kpl 22: "… Suomi ei hyväksy välineellistettyä maahantuloa ja pyrkii sen tehokkaasti estämään." 

- kpl 22: "… jossa halutaan horjuttaa kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa järjestystä sekä oikeusvaltion perusteita." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-33451
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
A 5.

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.6.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Heikki 
Savola