Pöytäkirja
SiVP
1
2021 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 4.2.2021 klo 12.00—14.04
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
2.1
Noora Koposen ja Hilkka Kempin vapautuspyyntö valiokunnan jäsenyydestä ja Ville Vähämäen vapautuspyyntö varajäsenyydestä.
Merkittiin tiedoksi, että eduskunta hyväksyi vapautuspyynnöt 3.2.2021. 
3
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346176
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346177
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345691
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Annukka Makinen Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345657
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
_ D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345658
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
_ E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345698
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
_ F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345652
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
_ G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345732
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 hallituksen puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ H 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345733
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 hallituksen puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346076
VNS 6/2020 vp SiV 26.01.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_ J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345288
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
_ K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345671
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry Asiantuntijalausunto
_ L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345669
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet Asiantuntijalausunto
_ M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345690
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto
_ N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345692
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
_ O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345723
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
_ P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346660
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Asiantuntijalausunto
_ Q 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345774
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
- R 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345879
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
_ S 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345668
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
_ T 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345689
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
_ U 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345775
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
_ V 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345776
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
_ W 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345777
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
_ X 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345705
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
_ Y 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345880
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Asiantuntijalausunto
_ Z 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345778
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Asiantuntijalausunto
_ Å 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345779
VNS 6/2020 vp SiV 22.01.2021 Nuorisotutkimusseura ry Asiantuntijalausunto
_ Ä 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346178
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 johtaja Maria Sahlstedt, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
_ Ö 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346179
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
_ Aa 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346180
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 pääsihteeri Hanna Kosonen, Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
_ Bb_ 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-347055
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
_ Cc 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346181
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 johtava asiantuntija Mikko Valtakari, MDI Asiantuntijalausunto
_ Dd 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346184
VNS 6/2020 vp SiV 04.02.2021 erityisasiantuntija Karoliina Ketola, Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto
_Ee 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-347080
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Ff__4
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Sanna
Nieminen
valtiovarainministeriö
liite
hallitusneuvos
Merja
Leinonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Erja
Heikkinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Maarit
Kallio-Savela
Suomen Kuntaliitto
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
erityisasiantuntija
Hannele
Louhelainen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
pääjohtaja
Heikki
Mannila
Suomen Akatemia
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Lempinen
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
hallituksen puheenjohtaja, rehtori
Keijo
Hämäläinen
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Opetushallitus
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry
liite
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
liite
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
liite
Helsingin yliopisto
liite
Aalto-yliopisto
liite
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Taiteen edistämiskeskus
liite
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
liite
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
liite
Nuorisotutkimusseura ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
liite
pääsihteeri
Rosa
Meriläinen
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
liite
vaikuttamisen asiantuntija
Katja
Asikainen
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
johtava asiantuntija
Mikko
Valtakari
MDI
liite
erityisasiantuntija
Karoliina
Ketola
Suomen Olympiakomitea
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Päätettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää klo 15.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Antikainen, Juuso, Koponen. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Ed. Risikko, Multala, Vikman, Tanus. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Valiokunta merkitsi tiedoksi, että covid-19-pandemian vuoksi sivistysvaliokunta on vuoden 2020 valtiopäivillä kokoontunut 57 kertaa epävirallisiin etäkokouksiin, mukaan lukien tammikuussa 2021 pidetyt etäkokoukset. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 5.2.2021 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 8.2.2021 8.16