Pöytäkirja
SiVP
20
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 19.3.2020 klo 9.00—11.29
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (3, 4, 5)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (2, 3 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd (3, 4, 5)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (3 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (3, 4, 5)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps (3, 4, 5)
jäsen
Sari
Multala
kok (3, 4, 5)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (3, 4, 5)
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
varajäsen
Tarja
Filatov
sd (3 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (4, 5) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Muu asia
M 4/2020 vp SiV 19.03.2020 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-291516
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
_ B 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 7 kolme viimeistä virkettä siirrettiin otsikon "Opetuksen yhdenmukaisuus" alle uudeksi kappaleeksi. 
Kappaleen 11 viimeinen virke poistettiin. 
Kappaleessa 14 vaihdettiin kahdessa kohdassa sana "järjestäjä" palvelun tuottajaksi. 
Kappaleeseen 24 lisättiin uusi kolmas virke seuraavasti: "Valtioneuvosto on suositellut vanhemmille, että he mahdollisuuksien mukaan ottavat lapsensa pois varhaiskasvatuksesta." 
Kappaleen 26 jälkeen lisättiin uusi otsikko " Varhaiskasvatus ja esiopetus" ja uusi kappale seuraavasti: " Esiopetusta annetaan kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Asetuksen 3 §:n mukainen järjestämisvelvollisuuden rajaus kriittisillä aloilla toimivien vanhempien lapsiin koskee ministeriön antaman kannan mukaan sekä esiopetusta kouluissa että varhaiskasvatuksen yksiköissä. Sivistysvaliokunta painottaa, että asetuksen 3 §:n mukaisesti tulee edistää ja mahdollistaa etäopetus myös esiopetuksessa. Valiokunta toivoo, että esiopetuksen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa oleville suhtaudutaan tilanteen edellyttämällä sallivuudella. 
Kappale 32 jaettiin kahtia siten, että kaksi viimeistä virkettä muodostavat oman uuden kappaleen. 
Kappaleen 32 alkuosan loppuun lisättiin kaksi virkettä seuraavasti: "Valiokunta kuitenkin toteaa, että kouluruokailu on usealle perheelle ja lapselle erittäin tärkeä osa lapsen ravinnon saantia ja tärkeä myös perheen toimeentulon kannalta. Ruokailun pois jättäminen voi syventää lapsiperheiden köyhyyttä." 
Kappaleen 32 loppuosaa lisättiin sana "poikkeusoloissa". 
Kappaleessa 33 muutettiin sana "eri" sanaksi "kaikilla". 
Kappaleen viimeinen virke poistettiin. Sen tilalle lisättiin virke "Opetushallituksen on syytä pikaisesti ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä vastuun laajuudesta, kun vallitsevissa oloissa on siirrytty hyvin laajasti etäopiskeluun". 
Kappaleen 36 loppuun valiokunta lisäsi virkkeen "Valiokunta pitää tärkeänä, että perustuslakivaliokunta tarkastelee myös tätä kysymystä". 
Kappaleen 37 jälkeen lisättiin uusi kappale seuraavasti: "Valiokunta painottaa, että poikkeusoloissa korostuu, lähiopetuksen puuttuessakin, opetustoimen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuus lastensuojelulain mukaisesti ottaa tarvittaessa yhteyttä kunnan sosiaalihuollosta vastaavaan toimielimeen, jos laista ilmenevät perusteet täyttyvät." 
Kappale 38 jaettiin kahteen osaan ja kappaleen toisen virkkeen loppuun lisättiin sanat "molemmilla kansalliskielillä" ja virke "Valiokunta painottaa kaikkien kunnassa oleskelevien tarvetta saada tautitilanteesta riittävät tiedot ymmärrettävällä tavalla." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 19.3.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 2.4.2020 9.42