Pöytäkirja
SiVP
21
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 19.3.2020 klo 12.15—13.40
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd () (3, 4 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-290766
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
_A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi edustaja Antikainen teki vastalauseesta ilmenevän ehdotuksen. Ehdotusta kannattivat edustajat Juuso ja Koponen. Suoritetussa äänestyksessä luonnos voitti äänin 12—3. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Luonnokseen tehtiin seuraavat muutokset: 
Kappaleen 10 toisen virkkeen loppuun lisättiin sanat ”perusopetuksessa ja jo varhaiskasvatuksessa”. 
Kappaleen 21 ensimmäinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: ”Esimerkiksi kansalaisaloitteessa on viitatttu Keravan kokeiluun ja sen myönteisiin tuloksiin oppilas-, opettaja- ja yhteisötasolla.” 
Kappaleen 24 ensimmäisestä virkkeestä poistettiin sana ”eri”. 
Kappaleen 26 ensimmäisen virkkeen lopusta sanat ”edellisellä hallituskaudella” muutettiin sanoiksi ”aikaisemmilla hallituskausilla”. Lisäksi toisen virkkeen alkuun Lisättiin ”Esimerkiksi edellisellä hallituskaudella...”. 
Kappaleessa 31viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana ”osaltaan”. 
Kappaleessa 33 viimeisen virkkeen toisen lauseen loppuuun lisättiin ”mahdollisuuksien mukaan suoraan kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa tavoitetaan koko ikäluokka.” 
Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Valiokunta päätti, että vastalause tulee jättää klo 14.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja Ari Koponen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-290477
HE 11/2020 vp SiV 17.03.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-290798
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
_ B 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 24.3.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 8.21