Pöytäkirja
SiVP
23
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.00—9.20
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Johan
Kvarnström
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muu asia
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-292326
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
_ A 3
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 25.3.2020 klo 11.00. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 6 sana ensimmäisen virkkeen sana ”vanhempien” korvattiin sanalle ”huoltajien”. 
Kappaleen 7 toiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja muun henkilökunnan”. 
Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 31.3.2020 klo 12.00, Arkadia-salissa 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 9.54